Font

Oppgjørsopplysninger gjennomført digitalt av kjøper og selger

Digitalt oppgjørsskjema sikrer at alle nødvendige opplysninger i forbindelse med oppgjørssituasjonen er ivaretatt, også AML og PEP-avklaringer. Tilpasset kundens logo og merkevare sendes unike linker til kjøper og selger for gjennomføring og signering med BankID. Gjennomført protokoll lastes direkte på sak i fagsystemet og sikrer en trygg gjennomføring og effektiv behandling.

For å sikre kundens interesser får kunden gjennom protokollen relevante tilbud om tjenester som et naturlig ledd i forbindelse med kjøp- og salgsprosessen.