Font

digitale skjema og protokoller for eiendomsoverdragelser

Meglerfront gjør kjøp- og salgsprosessen smidigere for alle involverte. Med digitale skjema som er tilpasset meglerkjeden, sørger vi for at data innhentes i henhold til forventningene. Optimalisering av funksjoner i våre produkter samt innhold som ivaretar krav om AML blir hensyntatt på bakgrunn av meglerkjedens behov.

Mer inntekt, ingen kostnad

Finger, Gesture

Relevante produkter og tjenester relatert til flytteprosessen bidrar til å komplettere kundereisen i tillegg til at det generer inntekter til meglerkjeden.

opplysningsskjema gjennomført digitalt av selger

Som et ledd i forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering stilles strengere krav til rapportering fra megler. Digitalt opplysningsskjema sikrer at megler tidlig i prosessen kan innhente en selvdeklarering fra selger i tillegg til en redegjørelse av finansiering i forbindelse med oppussing av boligen. Det gjøres også en PEP-avklaring i dette skjemaet.

Disse opplysningene kommer i tillegg til oppgjørsskjema fordi at situasjonen til selger ikke nødvendigvis er den samme gjennom hele salgsprosessen.

Tilpasset kundens logo og merkevare sendes unike linker til selger for gjennomføring og signering med BankID. Gjennomført protokoll lastes direkte på sak i fagsystemet og sikrer en trygg gjennomføring og effektiv behandling.

Living room, Furniture, Plant, Couch, Building, Table, Houseplant, Wood, Shade, Floor