Font

real estate solutions

rethink resolve reform
Personal computer, Output device, Plant, Laptop, Product, Netbook, Peripheral

fremtidens fagsystem

Et moderne fagsystem som forenkler og
effektiviserer hverdagen til eiendomsmeglere og
oppgjørsmedarbeidere

Interior design, Living room, Material property, Furniture, Plant, Rectangle, Comfort, Wood, Wall

markedsføring

Portable communications device, Mobile phone, Hand, Gesture

leads og befaring

Verktøy som forenkler og profesjonaliserer salgsprosessen for eiendomsmeglere.

Communication Device, Watch, Hand, Gesture, Finger, Nail, Clock, Gadget

meglerfront

Tilpasningsdyktig leverandør av digitale protokoller og tjenester. Gir effektive og trygge kundereiser.

Våre verktøy for digital annonsering og markedsføring gir deg effektivt økt eksponering

Flash photography, Active pants, Shoulder, Undershirt, Neck, Sleeve, Waist, Thigh, Elbow, Knee

Effektiv og
strømlinjeformet

real estate solutions

Vi trenger ikke fortelle deg hvordan du skal drive god eiendomsmegling, men vi kan hjelpe deg å maksimere potensialet av din forretning.

Med software-løsninger innen salg, fag og marked sørger vi for at meglere har systemer som forenkler hverdagen deres - slik at de kan bruke mest mulig tid på det de er best på

megling.